Η Εμπειρία της ΜΙΧΟΣ ξεκινά με την ίδρυση της επιχείρησής μας το 1969.
Από τότε μέχρι σήμερα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, το μόνο που παραμένει
αναλλοίωτο όλα αυτά τα χρόνια είναι η σχέση μας με τον πελάτη.
Πάντα κοντά στον πελάτη, φροντίζουμε για τους πιο σύγχρονους τρόπους
κατασκευής, την καλή ποιότητα υλικών και την άμεση εξυπηρέτηση του με
ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα.

Αντιπρόσωπος Ν Ελλάδος : Στρατηγός Μιχάλης
Μεγαρήδος 14 - Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ. 6984506497
Email: mixalis.stratigos@yahoo.gr