ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ


Ανακύκλωση … Τρόπος ζωής

Η Ανακύκλωση είναι τρόπος ζωής που εξασφαλίζει μία … βελτιωμένη ποιότητα ζωής. Οι άδειες συσκευασίες με την κατάλληλη επεξεργασία μετατρέπονται σε αξιοποιήσιμη πρώτη ύλη, γεγονός που συμβάλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας. Είναι δείγμα κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής συνείδησης και μια πράξη ευθύνης, που αναβαθμίζει την εικόνα των ζωτικών μας χώρων και καλυτερεύει τη ζωή μας.

Γι αυτό το λόγο η επιχείρηση μας δραστηριοποιήθηκε στην ανακύκλωση. Κάνουμε συλλογή και διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών, πλαστικό νάιλον, αλουμίνιο, χαρτί, ξύλο, σίδηρο. Αρ.αδ.11531/6-7-09 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς – διάλυση εργοστασιακών χώρων και διατυπώσεις για απόσυρση αυτοκινήτων.

Είμαστε εξουσιοδοτημένοι από την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. για τη συλλογή γυαλιού σε νομό Πέλλας και Ημαθίας.