Ενοικιάσεις Κάδων
 

 

 

Διαθέτουμε κάδους για αποκομιδή απορριμμάτων από κατεδαφίσεις – ανακαινίσεις.
Η εταιρία μας διαθέτει ειδική άδεια για τη μεταφορά και διαχείριση των απορριμμάτων.
 Τοποθετούμε ειδικούς συλλέκτες για την εύκολη ρίψη των απορριμμάτων απ’ οποιονδήποτε όροφο.