ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

Δ ι α σ τ ά σ ε ι ς :

Φ

ΠΑΧΟΣ

(mm)

ΒΑΡΟΣ

(Kgr)

Φ20 22 50
Φ25 26 70
Φ30 32 90
Φ40

40

120
Φ50 50 180
Φ60 60 280
Φ80 80 520

Φ100

100 840

Φ120

120 1000