ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

 Κατασκευάζεται με δύο τύπους φάλτσου
Μικρό φάλτσο 5 εκ.

Μεγάλο φάλτσο 10 εκ.
 

Διαστάσεις :

15 x 28 x 100 cm

  Βάρος 85 kgr.

 

ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΚΗΠΟΥ

Κατασκευάζεται με δύο τύπους φάλτσου
Με μονό φάλτσο μπροστά

Με καμπύλη από επάνω

 

Διαστάσεις :

10 x 21 x 100 cm

  Βάρος 45 kgr.